Договір публічної оферти

  Загальні положення
  1.1. Справжня оферта
  Справжня оферта є офіційною пропозицією ФОП Тараненко, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «www.fcperfumes.com.ua» (далі - «Інтернет-сайт»).

  1.2. Прийняття оферти
  Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
  Поняття і визначення
  2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
  «Товар»: моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети.
  «Інтернет-магазин»: відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
  «Продавець»: компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
  «Покупець»: фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
  «Замовлення»: вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
  Предмет договору
  3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
  Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
  добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
  Порядок оформлення замовлення
  4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.
  4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.
  4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
  4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
  Порядок оплати замовлення
  5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівковий розрахунок в гривнях.
  5.2. Прі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
  Умови доставки замовлення
  6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
  6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.
  Права та обов'язки сторін
  7.1. Продавець має право:
  в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
  7.2. Покупець зобов'язаний:
  своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
  7.3. Покупець має право:
  оформити замовлення в Інтернет-магазині;
  оформити електронний договір;
  вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
  Відповідальність сторін
  8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
  8.2. Продавець не несе відповідальності за:
  змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
  незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
  зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.
  8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
  8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
  8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
  Інші умови
  9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.fcperfumes.com.ua.
  9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
  9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
  9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
  9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
  9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
  9.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.
  Повернення товару та грошових коштів
  1. Повернення Товару належної якості:
  Згідно з діючими нормами законодавства, парфюмерно-косметичні товари належної якості не підлягають поверненню або обміну. Відповідно до Статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р №1023-ХІІ та Додатка №3 до Постанови КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 р №172, до товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), відносяться: парфюмерно-косметичні вироби, предмети санітарної гігієни, гребінці, гребені та щітки масажні, товари в аерозольній упаковці, інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки і т. п.).
  2. Повернення Товару неналежної якості:
  Товар неналежної якості - це товар, який містить недоліки. Недолік товару - це невідповідність його вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договору або вимогам, які пред'являються до нього. Отриманий Товар повинен відповідати опису на Сайті. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявленого на Сайті опису не є ознакою неналежної якості.
  2.1. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості:
  Покупець має право скористатися положеннями статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» і вимагати заміни на товар належної якості або вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.
  2.2. Вимоги (заяву) про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості:
  Ці вимоги підлягають задоволенню протягом 7 робочих днів з дня пред'явлення відповідної вимоги. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару на платіжну карту Покупця.
  Важливо відзначити, що в разі повернення товару неналежної якості, Покупець повинен звернутися до Інтернет-магазину для отримання додаткової інформації та інструкцій щодо процедури повернення.
  Зверніть увагу, що ці умови повернення товару і грошових коштів є загальними і можуть бути додаткові або змінені залежно від політики Інтернет-магазину www.fcperfumes.com.ua. Рекомендується ознайомитися з докладними правилами і умовами повернення на веб-сайті магазину або зв'язатися з їхнім клієнтським сервісом для отримання актуальної інформації.
  Термін дії договору визначається наступним чином:
  Згідно з пунктом 11.1, електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію". Тобто, договір набуває чинності з моменту, коли пропозиція прийнята.
  Згідно з пунктом 11.2, договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів. Це означає, що якщо сторони погодяться розірвати договір до моменту доставки товару, то вони можуть зробити це шляхом повернення сплачених коштів.
  Згідно з пунктом 11.3, сторони мають право розірвати договір в односторонньому порядку в разі невиконання однією із сторін умов цього договору або у випадках, передбачених законодавством України.
  Важливо зазначити, що інтернет-магазин "www.fcperfumes.com.ua" має право надавати право користування інтернет-платформою ФОП (фізичним особам підприємцям) і юридичним особам для реалізації товару, відповідно до законодавства України. Деталі щодо використання інтернет-платформи і умови користування ним можуть бути визначені на офіційному інтернет-сайті www.fcperfumes.com.ua.
  Політика конфіденційності
  Збір персональних даних
  Персональна інформація може стати доступною www.fcperfumes.com.ua різними способами, наприклад, за допомогою cookies веб-сайту, під час реєстрації придбаної вами продукції www.fcperfumes.com.ua, шляхом обробки ваших відповідей в опитуваннях.
  При реєстрації на сайті www.fcperfumes.com.ua або при реєстрації придбаного вами виробу, www.fcperfumes.com.ua запитує у вас персональні дані, які можуть включати повне ім'я, електронну адресу, дату народження, стать, поштовий індекс, область інтересів і інші відомості з метою забезпечення кращого обслуговування. www.fcperfumes.com.ua може збирати відомості про web-активності клієнтів за допомогою лог-файлів свого сервера.
  Крім того www.fcperfumes.com.ua може збирати надану вами персональну інформацію під час свят, рекламних змагань, опитувань в режимі реального часу, що проводяться www.fcperfumes.com.ua і її партнерами, а також інших заходів.
  Як використовуються ваші персональні дані
  Головною метою збору персональних даних для www.fcperfumes.com.ua є забезпечення кращого обслуговування своїх покупців.
  Щоб стати ближче до покупців і зрозуміти їх інтереси www.fcperfumes.com.ua обробляє і досліджує зібрану з різних джерел персональну інформацію.
  Якщо ви не відмовилися від використання інформації від www.fcperfumes.com.ua, ми періодично будемо відправляти її вам у вигляді анонсів продукції, новинних повідомлень і спеціальних випусків для зареєстрованих клієнтів.
  Захист персональних даних
  www.fcperfumes.com.ua не продає, не поширює і не здає в оренду ваші персональні відомості третім особам або компаніям за винятком випадків, коли це необхідно для відправки покупок посилкою.
  www.fcperfumes.com.ua може надати відомості про вас своїм партнерам і може направити вам інформацію про товари або послуги своїх партнерів, які можуть представляти інтерес для вас.
  Якщо ви не бажаєте отримувати рекламну інформацію про товари і послуги від партнерів www.fcperfumes.com.ua і вкажете це при наданні ваших персональних даних, в цьому випадку www.fcperfumes.com.ua зобов'язується не надавати відомості про вас своїм партнерам.
  Використання технології cookies
  Для поліпшення роботи нашого сайту ми застосовуємо технологію "cookies", щоб зробити ваші відвідування зручніше. "Cookies" - це невеликі записи, які веб-сервер робить у вашому веб-браузері. Це дозволяє вашому браузеру зберігати інформацію, яку наш веб-сервер може в подальшому запросити.
  У загальному випадку "cookies" використовуються:
  Для ідентифікації користувача. Записи "Cookies" створюються, коли ви відкриваєте нашу веб-сторінку і знищуються, коли ви закриваєте її.
  Для підрахунку числа відвідувань. Кожен клієнтський браузер отримує унікальну запис, яка в подальшому використовується для того, щоб відрізнити звичайних відвідувачів сайту від зареєстрованих клієнтів.
  Для отримання статистики відвідування сторінок www.fcperfumes.com.ua використовує Cookies.
  Для вимірювання веб-трафіку. www.fcperfumes.com.ua використовує Cookies для оцінки тривалості відвідувань і обліку переміщень по сторінках сайту.
  Повідомлення про зміни
  www.fcperfumes.com.ua залишає за собою право доповнювати або змінювати свою політику в будь-який час. У разі значних змін www.fcperfumes.com.ua повідомить вас про це за допомогою відправки повідомлень на вашу поштову адресу, записану в клієнтській базі даних, або за допомогою розміщення добре помітного повідомлення на своєму веб-сайті.
  Згода на обробку та захист персональних даних
  Оформляючи замовлення, Користувач погоджується на обробку та використання своїх персональних даних з метою ведення господарської діяльності, забезпечення захисту прав споживачів, дотримання внутрішніх правил та процедур, ведення статистики, бухгалтерського та податкового обліку, комунікації з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами.
  Крім того, Користувач підтверджує свою згоду на те, що персональні дані можуть бути передані третім особам в рамках реалізації вищезазначених цілей та можуть бути передані поза національними кордонами України. Користувач погоджується з тим, що внесення, передача та обробка його персональних даних не вимагають додаткового повідомлення про такі дії.

  Продовжити покупки Оформити замовлення